Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG THA THỨ CHO CÁC QUÝ VỊ


Bùi Công Tự

Có thể ví chúng tôi như sỏi đá, chim muông, cây cỏ 

Dưới con mắt quý vị chúng tôi chỉ là vô nhân 

Nhưng chúng tôi đứng ngồi không yên vì vận nước 

Chín chục triệu người chung tên gọi Nhân Dân . 


Chúng tôi sẵn sàng tha thứ cho các quý vị 

Dù các quý vị đã hủy hoại đất nước này 

Cơ bản phá xong rừng, đào cạn kiệt khoáng sản 

Xẻ thịt những cánh đồng và đầu độc những dòng sông . 


Chúng tôi sẵn sàng tha thứ cho các quý vị 

Dù các quý vị đã phù phép bao mảnh đất vàng thành của riêng 

Đã moi hàng trăm ngàn tỷ quỹ công nhét đầy túi vợ 

Nhà đẹp, gái đẹp, xe đẹp ăn chơi phè phỡn triền miên . 


Chúng tôi sẵn sàng tha thứ cho các quý vị 

Dù các quý vị đã giang tay rước kẻ cướp vào nhà 

Từ bắc chí nam, từ đông sang tây, từ rừng xuống biển 

Để mặc cho chúng hoành hành với nhiều chước quỷ mưu ma . 


Chúng tôi sẵn sàng tha thứ cho các quý vị 

Dù các quý vị coi người yêu nước như kẻ thù 

Cấm đoán biểu tình, hội họp, không cho mở miệng 

Ai bảo không nghe thì thẳng tay kết tội Việt gian tống cổ vào tù . 


Chúng tôi sẵn sàng tha thứ cho các quý vị 

Dù các quý vị cứ kiên trì mớ lý luận mốc meo 

Chối bỏ những văn minh của loài người tiến bộ 

Khiến cho dân tộc vốn văn hiến mà không thể ngẩng cao đầu . Chúng tôi sẵn sàng tha thứ cho các quý vị 

Và còn cầu Trời Phật cho các quý vị lên được thiên đàng 

Con cháu quý vị cũng là con cháu của Nhân Dân 

Nên chúng có sung sướng thì cũng là một bộ phận Nhân Dân sung sướng . 


Chúng tôi sẵn sàng tha thứ cho các quý vị 

Với chỉ một điều kiện các quý vị phải cùng Nhân Dân trên dưới một lòng 

Một tấc đất, tấc biển, tấc đảo quyết không để giặc Tàu cưỡng chiếm Giữ được 

Đất Nước rồi ta cùng nhau xây dựng Non Sông .

https://nguyentuongthuy.wordpress.com/2012/08/06/chung-toi-san-sang-tha-thu-cho-cac-quy-vi/

BBT: Bài đăng mang tính cách thông tin,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét