Trung Quốc một lần nữa lên tiếng cảnh cáo Ấn Độ chớ nên thăm dò dầu khí tại Biển Đông, 1 ngày sau khi Bắc Kinh thất thế về tranh cãi chủ quyền Biển Đông tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN kết thúc ở Kampuchea hôm 4/4. Vấn đề Biển Đông đã được mang ra thảo luận ở thượng đỉnh bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh muốn ngăn cản việc này.