Hoa Kỳ đã ủng hộ mạnh quá trình dân chủ hóa đa đảng ở Miến Điện


Sang thăm chính thức Miến Điện ba ngày, từ 10/3/2012 nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước, Bộ trưởng Ngoại trưởng Việt Nam, ông Phạm Bình Minh sẽ hội đàm với người tương nhiệm Miến Điện và chào xã giao Tổng thống Thein Sein.

Một đề tài chắn chắn được thảo luận là những cải cách gần đây của Miến Điện và tác động của chúng tới ASEAN, gồm cả Việt Nam.