Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Nguyễn Văn Đề-Tường Thuật Buổi Làm Việc Với An Ninh CSVN

Theo như giấy mời, sáng nay 11/9/2015 tôi có mặt tại CA huyện Tranh Trì lúc 8h20, tiếp tôi là một thiếu tá AN, anh ta pha nước mời tôi uống và hỏi tham xã giao về sức khỏe gia đình, sau đó anh ta nói, chú làm khổ bọn anh quá, hơi tý cấp trên lại nói vì chú quậy trên địa bàn huyện.
Tôi: ơ hay tôi có làm gì đâu, chắc cấp trên hành các anh thôi.