Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Thương binh 27 - Hà tĩnh gửi clip biểu tình tại Tiếp dân Nhà nước

 Các thương binh xí nghiệp 27 -7 gửi nhờ đăng tải những clip quay cảnh  họ ra   Hà nội biểu tình chống tham nhũng.
  Tôi đăng tải lên để giúp bà con cả nước và Quốc tế biết được tình hình thời sự về việc chống tham nhũng của toàn thể Nhân dân Việt nam. Bà con nào còn các clip trong các thời điểm này vui lòng gửi về trang của tôi, đăng lên để bà con khắp nơi chia sẻ.

 Mời xem lại clip :" Thành phố Hà tĩnh cưỡng chế đất trái pháp luật :

Nguồn :LHĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét