Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Thủ tướng VN yêu cầu triển khai Công ước chống tra tấn

RFA:Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, vừa ký duyệt kế hoạch triển khai và thực hiện Công Ước Chống Tra Tấn cũng như những hình thức xử phạt có tính cách tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm con người.
Ký kết này đi kèm với yêu cầu từ thủ tướng là các bộ ngành liên quan cần tăng cường kiểm tra, giám sát và giải quyết cũng như xử lý nghiêm minh những vụ tra tấn vì đó là hành động vi phạm Công Ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc.
Phủ thủ tướng còn chỉ thị việc triển khai tuyên truyền, phổ biến luật phòng chống tra tấn, phổ biến nội dung Công ước Chống Tra Tấn, áp dụng đúng mức luật pháp Việt nam nhằm đáp ứng yêu cầu của Công ước Chống Tra Tấn.
Ông cũng đề nghị Viện Kiểm Sát Nhân  Dân Tối Cao là cơ quan chỉ đạo phối hợp cùng Tòa Án Nhân Dân Tối Cao và các bộ ngành,Bộ Công An, Bộ Tư Pháp nghiên cứu để  hoàn chỉnh những qui định trong Luật Tố Tụng Hình Sự trong mục đích bảo đảm quyền con người, đặc biệt quyền của người bị bắt và bị tạm giam để điều tra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét