Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

GIÁO SỨ YÊN KIỆN, HÀ NỘI ĐANG BỊ ĐÀN ÁP, 200 GIÁO DÂN KÉO VỀ BẢO VỆ

GIÁO SỨ YÊN KIỆN, HÀ NỘI ĐANG BỊ ĐÀN ÁP
Phỏng vấn Linh mục Giuse Nguyễn văn Bình

http://hientinhvn.blogspot.com/2012/03/giao-su-yen-kien-ha-noi-ang-bi-ap-200.html


Tin liên quan:


Sơ qua về giáo xứ Yên KiệnHọ Giáo Vạn Nhân - Xứ Yên Kiệnhình ảnh giáo xứ Yên Kiện


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét