Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Sài Gòn xuất hiện truyền đơn cho Ngày 1-7-2012 VÌ DANH DỰ ĐẤT NƯỚC CHỐNG GIẶC TẦU VÌ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC CHỐNG THAM NHŨNG.

Tin Sài Gòn: Đáp Lời Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kêu gọi toàn dân xuống đường ngày 1.7.2012 biểu tình chống xâm lược Trung Cộng nhiều nơi trong Sài Gòn bắt đầu xuất hiện truyền đơn VÌ DANH DỰ ĐẤT NƯỚC CHỐNG GIẶC TẦU VÌ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC CHỐNG THAM NHŨNG.


2 nhận xét:

  1. Hãy biểu tình bà con ơi! Đừng như bọn lãnh đạo hèn với giặc ác với dân chỉ biết vơ vét đất đai của nhân dân

    Trả lờiXóa
  2. Da Dao Trung Quoc.

    Trả lờiXóa