Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Chỉ có những kẻ mất hết lương tri mới xem giặc là bạn, mà phải "bạn vàng"

Tiếp tục chuyện về trận Vị Xuyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét