Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

BỎ ĐẢNG (tiếp theo): Đến bây giờ mà còn lừa bịp nhân dân !

(Trên Báo CA)"Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội" . 
Trong hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại.
http://www.anninhthudo.vn/thoi-su/dang-cong-san-viet-nam-luc-luong-duy-nhat-lanh-dao-nha-nuoc-va-xa-hoi/513570.antd (hết trích)

Thú thật nói với đảng, từ góc nhìn sự thật lịch sử, từ kinh nghiệm thực tiễn đời sống của những người dân sống trong lòng xã hội chủ nghĩa, từ nhiều tháng năm học hỏi, tìm hiểu nhiều mô hình tổ chức cai trị xã hội loài người. 

Phải thành thật nói rằng hệ thống cai trị cộng sản là mô hình tổ chức tàn bạo man rợ tồi tệ nhất trong lịch sử chính trị của nhân loại và hậu quả cộng sản di hại làm băng hoại xã hội, đạo đức suy đồi, tội ác lên ngôi... trên đất nước Việt Nam là sự kiện có thật, là điển hình gần gũi mà mọi người dân Việt Nam có thể sờ mó lẫn nhìn thấy được, không cần phải dựng chuyện nói xấu bôi bác đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam! 

Có lẽ, đảng cộng sản biết hơn ai hết về một thực tế đáng buồn của thực trạng tội ác lên ngôi, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi của một bộ phận không nhỏ cán bộ quan chức đảng viên và một thực tế khác, là hiện nay hệ thống tài chánh, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán... 

Các tập đoàn kinh tế quốc doanh mũi nhọn, các quả đấm thép Vina của nhà nước vỡ vụn... 

Các chính sách giáo dục, y tế, kinh tế vĩ mô, vi mô... nằm dưới chiếc gậy chỉ huy của đảng đang đứng bên bờ vực của phá sản... 

Đất đai , biển đảo đang mất dần về tay Tàu khựa . Có thể nói, sức sống huyết mạch lưu thông nuôi sống quốc gia đang trong giai đoạn cực kỳ nghiêm trọng, tất cả đang tiến rất gần đến mức sụp đổ toàn diện và chắc chắn sụp đổ này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, nhiều kịch bản xảy ra trong đó có khủng hoảng xã hội...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét