Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Bí thư đảng đoàn kiêm chủ nhiệm đoàn luật sư TPHCM bị đảng khai trừ

Ông Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư đảng đoàn kiêm chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư đảng đoàn kiêm chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
hon-viet.uk
Ông Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư đảng đoàn kiêm chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh vừa bị Ban thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khai trừ đảng. Báo Người Lao động đưa tin này ngày hôm nay.
Báo Người Lao Động trích kết luận của Ban thường vụ thành ủy thành phố cho biết từ năm 2012 đến nay ông Nguyễn Đăng Trừng đã có khuyết điểm, vi phạm, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của đảng đoàn đối với hoạt động của đoàn luật sư thành phố, không tổ chức cho đảng đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng đoàn theo quy chế làm việc đã ban hành.
Ban thường vụ thành ủy cũng  kết luận ông Nguyễn Đăng Trừng đã xuyên tạc, nói không đúng sự thật về ý kiến chỉ đạo công tác chuẩn biểu đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Đăng Trừng đã từng là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa 12. Ông cũng từng tham gia vào vai trò ủy viên Ủy ban Tư pháp của quốc hội. Ông cũng là người từng bào chữa cho trùm xã hội đen Năm Cam và luật sư Lê Công Định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét