Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Cuộc vận động cùng tẩy chay TPP (Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương) dành cho CSVN đạt kết quả bất ngờ

Nhân Quyền
Dân Biểu Hoa Kỳ Kêu Gọi TT Obama: Đủ Túc Số Không TPP Cho Việt Nam
Mạch Sống, ngày 28 tháng 7, 2014
Cuộc vận động đẩy lùi TPP (Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương) cho Việt Nam đã vượt mục tiêu: 19 vị dân biểu Cộng Hoà đồng ý chính thức lên tiếng không thuận cho Việt Nam tham gia TPP vì lý do vi phạm nhân quyền. Mục tiêu đề ra khi khởi đầu cuộc vận động là 18.
Trong số 19 vị dân biểu Cộng Hoà này, có 17 vị đã ký tên chung văn thư gửi Tổng Thống Obama và 2 vị viết thư riêng với nội dung tương tự. Hai vị viết thư riêng là DB Ted Poe (Texas) và DB Bill Posey (Florida).
Bên cạnh 17 dân biểu Cộng Hoà là 13 dân biểu Dân Chủ cũng đã ký tên chung vào văn thư, chính thức tuyên bố sẽ chỉ thuận cho Việt Nam tham gia Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi chính quyền của quốc gia này đã thực hiện những cải thiện nhân quyền căn bản, gồm có: Trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, hủy bỏ Nghị Định 92 về kiểm soát sinh hoạt tôn giáo, và tôn trọng quyền thành lập công đoàn thực sự tự do và độc lâp với chính quyền và Đảng Cộng Sản.
Ngoài ra, DB Mario Diaz-Balart (Florida) không ký tên vì cho rằng lá thư chung chưa đủ mạnh. Ông ta muốn phải có thêm điều kiện về thành lập đảng chính trị đối lập và tuyển cử tự do. Nghĩa là vị dân biểu gốc Cuba này chống TPP cho Việt Nam với lập trường rất mạnh. DB Jeff Fortenberry (Cộng Hoà, Nebraska) chào hỏi LM Hoàng Văn Thiên và LM Ngô Đình Chính, Quốc Hội Hoa Kỳ, ngày 16/07/2014Đây là thành quả trực tiếp của cuộc tổng vận động do Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự Do Và Dân Chủ phối hợp trong hai ngày 15 và 16 tháng 7 vừa qua, và của sự theo dõi, đôn đốc ngay sau đó của từng phái đoàn tham gia vận động đối với các dân biểu của họ.    
Văn thư gửi Tổng Thống Obama do Dân Biểu Frank Wolf (Cộng Hòa, Virginia), Chủ Tịch Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos, đề xuất.
Hạ Viện có 435 vị dân biểu nên 218 là vừa đạt đa số.
Hiện nay con số đạt được là 255, gồm có toàn bộ 200 dân biểu Dân Chủ, 19 dân biểu Cộng Hoà kể trên và 36 dân biểu Cộng Hoà chống TPP cho Việt Nam vì lý do Việt Nam cạnh tranh bất công trong ngày may dệt.
Với triển vọng ngày càng rõ rệt là không vượt qua được nút chặn ở Quốc Hôi, Hành Pháp Obama chỉ có cách ép Việt Nam cải thiện nhân quyền nếu muốn tham gia TPP. 
"Đây là cách sử dụng đích đáng cương vị công dân Hoa Kỳ nhằm ảnh hưởng chính sách của Hoa Kỳ," Ts. Nguyễn Đình Thắng, phát ngôn viên của Liên Minh, nhận định. "Dù TPP có được ký kết nhưng không được cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện thông qua thì cũng không có hiệu lực."
"Như chúng ta, họ cũng đang đếm số dân biểu thuận hay chống," Ts. Thắng giải thích.
Cũng theo Ông, khi cá nhân hay hội đoàn người Việt viết thư cho Tổng Thống thì triển vọng được chú ý là rất thấp vì chỉ là lời kêu gọi suông, thiếu yếu tố ảnh hưởng lập pháp.
“Bởi vậy chúng ta phải vận động để chính các vị dân biểu và thượng nghị sĩ lên tiếng với Tổng Thống, vừa để nêu mối quan tâm vừa là lời cảnh báo,” Ts. Thắng nói.
Từ giờ đến cuối năm, Liên Minh sẽ phối hợp với các đồng hương ở từng địa phương để tiếp tục vận động thêm dân biểu Hạ Viện cũng như thượng nghị sĩ Hoa Kỳ lên tiếng phản đối TPP cho Việt Nam trừ khi có sự cải thiện nhân quyền cụ thể, đáng kể và không thể quay ngược.
Các dân biểu Hoa Kỳ ký tên trong văn thư gửi Tổng Thống Obama tính đến ngày 28 tháng 7, 2014:
Cộng Hòa
Frank R. Wolf (Virginia)
Christopher H. Smith (New Jersey)
Christopher P. Gibson (New York)
Dana Rohrabacher (Califonia)
Ileana Ros-Lehtinen (Florida)
James Lankford (Oklahoma)
Randy Hultgren (Illinois)
Robert Pittenger (North Carolina)
Walter B. Jones (North Carolina)
Keith J. Rothfus (Pennsylvania)
Peter T. King (New York)
Pete Olson (Texas)
Trent Franks (Arizona)
Robert Woodall (Georgia)
Jeff Fortenberry (Nebraska)
Kerry Bentivolio (Michigan)
Rep. Paul Broun (Georgia)
Dân Chủ
Alan S. Lowenthal (California)
Brad Sherman (California)
James P. McGovern (Massachusetts)
Loretta Sanchez (California)
Maxine Waters (California)
Michael M. Honda (California)
Nick J. Rahall (West Virginia)
Sheila Jackson Lee (Texas)
William R. Keating (Massachusetts)
David Scott (Georgia)
Janice D. Schakowsky (Illinois)
Lloyd Doggett (Texas)
Keith Ellison (Minnesota)

http://machsong.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét