Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

HÃY CÙNG KÝ VÀO BẢN KIẾN NGHỊ NÀY ĐỂ CỨU NGƯ DÂN VIỆT


HÃY CÙNG KÝ VÀO BẢN KIẾN NGHỊ NÀY : «Pétitions Citoyennes d’Avaaz» (Kiến nghị công dân Avaaz), dưới tiêu đề «Bảo vệ ngư dân miền Trung Việt trước sự gây hấn quân sự của Trung Quốc. Nói không với chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh!».

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Proteger_les_pecheurs_du_centre_du_Vietnam_contre_les_agressions_militaires_chinoisesNon_a_lexpansionnisme_de_Pekin/?fbdm


NỘI DUNG KIẾN NGHỊ (Tiếng Việt)

Bảo vệ ngư dân miền trung Việt Nam chống lại những cuộc gây hấn quân sự Trung Quốc. Nói KHÔNG với chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh!
Kiến nghị do André M. khởi xướng

Gửi Tòa án quốc tế về quyền biển Hambourg, Tòa án hình sự quốc tế La Haye, Hội đồng Nhân quyền của LHQ

Tại sao lại quan trọng?

Bảo vệ quyền sống và quyền an ninh của hàng chục ngàn ngư dân hành nghề trên những ngư trường như cha ông bao đời nay của họ thuộc vùng chủ quyền của Việt Nam là một điều hết sức cần thiết. Cần thiết không kém là can thiệp để Bắc Kinh không châm được ngòi lửa chiến tranh trong một khu vực giao thông của hơn 50% hàng hải quốc tế. Cần thiết và hoàn toàn có thể !

Công bố ngày 9.11.2013

HƯỚNG DẪN KÝ TÊN

1. Bấm vào link sau : Protéger les pêcheurs du Centre du Viet Nam

2. Điền địa chỉ email vào ô có chữ « Email » (dưới dòng chữ tím "Indiquez votre adresse email")

3. Bấm tiếp vào ô có chữ « SIGNER »

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ (Tiếng Pháp)

Protéger les pêcheurs du centre du Vietnam contre les agressions militaires chinoises. Non à l'expansionnisme de Pékin!
Créée par André M. , France

Tribunal international du droit de la mer à Hambourg; Cour pénale internationale de La Haye; Conseil des Droits de l'Homme à l'ONU.

Pourquoi c'est important

Il est essentiel de protéger le droit à la vie et à la sécurité de dizaines de milliers de pêcheurs exerçant leur métier sur leurs terrains de pêche ancestraux sous souveraineté vietnamienne. Il est également essentiel d'intervenir pour que Pékin n'allume pas le feu de la guerre dans cette région du monde où transite plus de 50% du trafic maritime international. C'est nécessaire et possible!

Publiée Novembre 9, 2013

SIGNEZ CETTE PÉTITION

André Menras Hồ Cương Quyết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét