Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Thông Cáo về Cuộc Biểu Tình Chống Nguyễn Phú Trọng và Phái Đoàn đến Hoa Kỳ

Kính gởi:

Quý vị lãnh đạo các Tôn Giáo, Quý Vị Chủ Tịch Cộng Đồng, Tổ Chức Chính Trị, Hội Đoàn, Đoàn Thể, Quý vị Truyền Thông, Báo Chí, Quý Đồng Hương Khắp nơi

Kính gởi đến quý vị bản Thông Cáo của Ủy Ban Tổ Chức Biểu Tình Chống Nguyễn Phú Trọng để quý vị tường, xin hưởng ứng và yểm trợ để cuộc biểu tình được thành công. Đính kèm DOC và PDF. Xin vui lòng phổ biến rộng rãi,

Trân trọng

TM. Ủy Ban Tổ Chức Biểu Tình Chống Nguyễn Phú Trọng và Phái Đoàn

Đoàn Hữu Đỉnh, Chủ Tịch Ủy Ban
Nguyễn Văn Tánh, Trưởng Ban Điều HợpKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét