Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Một vài tư vấn dành cho các thành viên của nhóm Zombie


1/ Theo điều 25 Hiến pháp Việt Nam 2013 các bạn có quyền tự do hội họp mà không cần phải xin phép;

2/ Các bạn có quyền mặc áo có biểu tượng Zombie mà không có trách nhiệm phải giải thích ý nghĩa của biểu tượng với bất kỳ ai, kể cả cơ quan công an, an ninh;

3/ Khi các bạn bị an ninh tạm giữ để thẩm vấn, các bạn có quyền:

a/ Được biết lý do bị tạm giữ; được biết các bằng chứng vi phạm và các điều luật có liên quan.
b/ Yêu cầu cơ quan đang giữ bạn thông báo tới gia đình bạn lý do bạn bị giữ, nơi bị giữ;
c/ Yêu cầu có luật sư;
d/ Im lặng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của an ninh;
e/ Không ký biên bản làm việc;
f/ Yêu cầu cơ quan công an trả tự do cho bạn ngay lập tức nếu họ không đưa ra được các chứng cứ và các điều luật tương ứng mà bạn vi phạm.

4/ Bạn không có trách nhiệm phải hợp tác với cơ quan công an khi họ đang điều tra bạn;

5/ Điều quan trọng nhất nên làm ngay sau khi được thả tự do: Liên hệ ngay với những người hoạt động nhân quyền, dân chủ ở trong và ngoài nước để được tư vấn thêm và chia sẻ kinh nghiệm khi làm việc với an ninh. Vì các bạn có thể bị họ mời làm việc trở lại.
theo FB Ls Nguyen Van Dai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét