Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Hướng dẫn: Lưu giữ thông tin Tài khoản FB của Bạn

Nhân hình tam giác nhỏ trên phải trang FB; Chọn settings


Nhấn vào Download a copy
Tiến hành lưu giữ tài liệu
Nhâp mã số TK 
Vào xem e mail số1 (đã cung cấp cho FB) thông báo tiến trình lưu giữ
E mail số 2 yêu cầu khẳng định việc làm
Trở lại nhấn "Lưu giữ"
Có trường hợp phải nhập mã số lần 2
kiểm tra và"OK"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét